Udhibiti wa Mihadharati Uwanja Ndege JFK

Tazama makala hii ya namna Maafisa Usalama pamoja na Askari mbwa hudhibiti vitu visiyoruhusiwa ikiwemo mihadharati kuingia nchini Marekani